Panorama Literatury Polskiej

Zamknij


Studia Podyplomowe Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska - poetka, autorka felietonów. Ur. 1923 w Kórniku (Wielkopolska), dorastała w Toruniu i Krakowie, gdzie zdała maturę na tajnych kompletach gimnazjum Sióstr Urszulanek. Debiutowała w prasie w 1945 roku, jej wczesna twórczość obejmująca dwa pierwsze tomy poetyckie to świadectwo powojennego kryzysu wiary w dotychczasowe wartości i akceptacji nowego ustroju.

Jej właściwa twórczość poetycka rozpoczyna się od tomu Wołanie do Yeti (1957), uznanego z powtórny i właściwy debiut. Szymborska jest w swojej poezji wrażliwą obserwatorką świata, ironistką i intelektualistką, poddaje w wątpliwość stereotypy i zajmuje się miejscem człowieka w przyrodzie. Poetka w 1975 roku wraz z innymi intelektualistami podpisała protest przeciwko ograniczającym prawa człowieka zmianom w konstytucji PRL, od tego czasu coraz wyraźniej udzielała sympatii opozycji politycznej. Je twórczość poetycka tłumaczona była na główne języki światowe, w 1996 roku nagrodzona literacką Nagrodą Nobla.

Wisława Szymborska - poetka, felietonistka, tłumaczka, zwłaszcza poezji francuskiej. Ur. 1923 w Kórniku (Wielkopolska), dorastała w Toruniu i Krakowie, gdzie zdała maturę na tajnych kompletach gimnazjum Sióstr Urszulanek, po 1945 studiowała polonistykę i socjologię. Debiutowała w prasie literackiej w 1945 roku, jej wczesna twórczość obejmująca dwa pierwsze tomy poetyckie to świadectwo powojennego kryzysu wiary w dotychczasowe wartości i akceptacji nowego ustroju jako odpowiedzi na zachwianie dotychczasowego ładu. Jej właściwa twórczość poetycka rozpoczyna się od tomu Wołanie do Yeti (1957), uznanego z powtórny i właściwy debiut. Rangę literacką potwierdziły kolejne tomy Sól (1962), Wszelki wypadek (1972) Wielka liczba (1976) i następne. Twórczość poetycka Szymborskiej nie jest obfita, składają się jednak na nią utwory o charakterze małych arcydzieł. Szymborska jest w swojej poezji wrażliwą obserwatorką świata, ironistką i intelektualistką, poddaje w wątpliwość stereotypy i zajmuje się miejscem człowieka w przyrodzie. Przyjęty model poezji nie potwierdza typowych wyobrażeń o poezji kobiet, problematyka erotyczna obejmuje niewiele utworów, racjonalizm i świadomość paradoksów zdecydowanie dominuje nad liryzmem. Jednocześnie Szymborska z ironią obserwuje relacje kobiet i mężczyzn, solidaryzując się z kobietami. Rzadko zabiera głos na tematy aktualne (wiersz o wojnie w Wietnamie, czy o zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku), ale są to wypowiedzi niezwykle przemyślane, dalekie od publicystyki a dotykające praw człowieka i dramatu egzystencji uwikłanej w wydarzenia historyczne. poezja Wisławy Szymborskiej

Poetka w 1975 roku wraz z innymi intelektualistami podpisała protest przeciwko ograniczającym prawa człowieka zmianom w konstytucji PRL, od tego czasu coraz wyraźniej udzielała sympatii opozycji politycznej. Je twórczość poetycka tłumaczona była na główne języki światowe, w 1996 roku nagrodzona literacką Nagrodą Nobla.

Jest też autorką wierszy ludycznych, oraz inspiratorką zabaw poetyckich (loża limeryków w Krakowie). W latach sześćdziesiątych 91960-68 prowadziła (na zmianę z Włodzimierzem Maciągiem) na łamach "Życia literackiego" rubrykę Poczta literacka, wypowiadając się na temat utworów nadsyłanych przez czytelników, potem przez wiele lat, na łamach różnych pism - cykl Lektury nadobowiązkowe (wybory - wydawane wielokrotnie w formie książkowej). Stworzyła w nich własny typ dowcipnego felietonu na marginesie czytanych książek.

Anna Nasiłowska

do góry